Undervisa med Padlet

Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen.