Kategori: Bloggat

 • Ett spel för gallerierna

  Inlägget kommer från en anonym lärare som jag upplåtit utrymme till. Jag delar uppfattningen om att det är problematiskt med lärare i skolorna i dessa tider och önskar att lärarna skulle slippa känna sig rädda för att bli sjuka när de går till sina arbetsplatser. ——————– Ett spel för gallerierna Det är så konstigt det här…

 • SO-planeringen och den nya timplanen, en omöjlig ekvation?

  En ständigt återkommande fråga för SO-lärare är hur fasen man ska lägga upp sin planering över tre år för att hinna med det centrala innehållet. Den frågan blir särskilt aktuell från höstterminen 2018! Varför då?  Förhoppningsvis har ingen lyckats missa att det från höstterminen 2018 har genomförts förändringar i timplanen. För SO-lärarens vidkommande innebär att…

 • Undervisa med Padlet

  Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen.

 • Feltänk om lärarnas löner!

    Igår presenterade alltså regeringen sitt förslag om Lärarlönelyftet som ett steg i att “öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan”. 1http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/regeringen-presenterar/För den som befinner sig utanför skolans värld kanske detta ter sig som ett vällovligt förslag för att förbättra svensk skolan, men för många av oss som är i skolan blir det raka motsatsen.  Syftet…

 • Förbättra skolan med datorer

  Jag, Maria Stockhaus och Edward Jensinger reagerade på Håkan Danielssons debattartikel på DN debatt. här kommer vår replik. I Läroplanerna för skolan står att läsa att: eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Under en lång period har svenska…

 • GenderTimer

  I läroplanens första kapitel om skolans värdegrund kan vi läsa att: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I många fall upplever jag själv att det är lätt att missa att detta…

 • Teachmeet hösten 2013

  Under hösten 2013 deltog jag på AV-media Kronobergs teachmeet på temat digitalt arbete. Här finns en kort filmsnutt med mig från detta: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ryp7kW2x_io

 • Därför digitalisering!

  Jag har många gånger fått frågan om varför man som lärare ska använda mer av teknik i sin undervisning. Min utgångspunkt är: Det ska man inte. Som lärare ska en använda den teknik som fungerar i just den givna situationen. Om teknik ska användas ska det vara för att läraren också ska se det meningsfyllt. Att bara…