Kategori: Digitala redskap

 • Draftback – en sorts plagiatkontroll

  På många skolor använder man olika typer av betallösningar för plagiatkontroll. Detta är både bra och exempel som fler skolor borde följa, inte bara för kontrollfunktionens skull utan också för att det kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg när det kommer till att träna elever i att inte plagiera. På den skola jag arbetar med saknar…

 • Undervisa med Padlet

  Tankar och idéer om att använda Padlet i undervisningen.

 • Mindmaps och Google

  För den som gillar att arbeta med Googles verktyg och mindmaps finns en rad olika alternativ som fungerar som bra förstärkning. Min egen personliga favorit är Mindmeister som är ett verktyg för kollaborativt arbete. Eleverna kan samarbeta runt en tankekarta som både kan innehålla bilder, länkar och olika typer av bilagor. Tankekartorna kan exporteras till olika format…

 • Quizalise

  Igår sprang jag på ett nytt quizverktyg som jag bara hunnit granska ytligt, men som verkar lovande. Verktyget Quizalize utlovar att vara ett verktyg som ska ge förutsättningar att lära på ett roligt och engagerande vis. Utöver att bara vara ett quiz-verktyg ger det också möjlighet till att spara statistik och hålla koll på styrkor, svagheter och…

 • Ge feedback till eleverna

  I mitt eget arbete med eleverna befinner sig texter och feedback på dessa centralt som en metod att utveckla elevers tänkande och skrivande. För att detta ska fungera behövs en rad verktyg. Personligen föredrar jag att ge textkommentarer då jag tycker det är mest effektivt eftersom jag också ofta petar i elevernas faktainnehåll. Personligen skulle…

 • FormLimiter

  För den som kör digitala test med Google forms och Flubaroo kan det ibland finnas ett behov av att begränsa formulären i tid. Till det funkar tillägget FormLimiter. FormLimiter är ett tillägg som läggs till i Google forms på sedvanligt vis. När väl FormLimiter är tillagt och du godkänt tillägget i Google kommer du in…

 • Digitala test med Google forms

  En av de stora fördelarna med digitaliseringen i skolan är att det finns en lång rad verktyg som underlättar och förenklar lärararbetet i vardagen. En sak som besparat tid för mig och gett mig bättre koll på elevernas kunskapsutveckling är digitala prov eller tester. Det finns så klart en uppsjö av olika verktyg att använda, antingen…

 • Trimma Youtube!

  Youtube är en av världens största sökmotorer och mängden innehåll är ofantligt. Det senare är så klart ingen nyhet för den som inte tillbringat de senaste åren i en jordkula. Vad som däremot många missar är att det finns många bra sätt att trimma Youtube för att använde det i klassrummet. Det mest självklara är…

 • GenderTimer

  I läroplanens första kapitel om skolans värdegrund kan vi läsa att: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I många fall upplever jag själv att det är lätt att missa att detta…

 • Googles appar

  Många skolor använder lärplattformen Google Apps for Education vilket, om jag ska tro alla ord jag hör, är ett väl fungerande system som både hjälper och förenklar delar av lärarvardagen. För de som inte gör det tänkte jag dock slå ett slag för Googles vanliga appar. Du hittar dessa genom att i Google chrome klicka på ikonen appar i vänstra hörnet…