Kategori: Historia

  • Tekniska museet

    På Tekniska museets hemsida finns en mängd material som går att använda både som flippar men också i klassrummet. Flera av sidorna är användbara i flera ämnen, eller i ämnesövergripande moment. Bland materialen finns ett gediget material om rymden, ett om teknik- och industrihistoria och ett om energi och miljö som angränsar både till biologi och geografi.…

  • Teacher-on-demand

    Teacher-on-demand har samlat videos i flera ämnen, här är sida för historia.