Flippa klassrummet – En nybörjarguide

1Så du vill komma igång med att flippa? Så bra! Jag ska försöka dela med mig av mina erfarenheter och lite handfasta konkreta tips.

Det första du behöver är att skaffa dig en plats att samla dina flippar eller instruktioner om flippar om du använder analoga. Jag har använt tre olika plattformar, men det finns så klart många fler som går bra.

Google sites: En renodlad hemsideplattform. Det är enkelt och snabbt att komma igång med sidan och det är också förhållandevis enkelt att lägga upp nya sidor med information. Sidan är dock ganska otymplig om man vill göra många olika inlägg eller om man fyller med mycket saker, då tar lätt utrymmet slut.

Blogger: Är oftast väldigt enkla att komma igång med och är snabba att lägga upp information på. Fördelen med just Blogger är att den är kompatibel med Googles övriga verktyg och på så vis också med Youtube. Nackdelen är att det är knepigt om man vill ha statiska sidor som ska ligga kvar permanent. Självklart finns det andra bloggverktyg som fungerar minst lika bra.

WordPress: Ett komplett bloggverktyg som också fungerar bra till att bygga statiska sidor. Verktyget i sig är flexibelt och praktiskt taget det enda som behövs för att bygga en komplett sida. Det som dock ska minnas är att WordPress är ganska avancerat för den som är ovan vid datorer och tröskeln kan vara lite för hög för vissa.

Det är nu du behöver fundera över vilket eller vilka moment dina lever skulle gynnas av att flippa. Börja i liten skala där du känner att det kan göra nytta med ett omvänt arbetssätt. Leta reda på en video, det finns tusentals, eller spela in själv eller för all del, något annat material som lämpar sig. Lägg ribban lågt till att börja med. Vill du just ha film är ett bra ställe att börja leta Youtube.

Du behöver också hitta en responsmodell som eleverna kan göra innan klassrummet. I Google drive är det relativt enkelt, men även andra t.ex. Socrative fungerar bra. Det viktiga är inte vilket verktyg utan att du på något vis har en reflektion, eller koll. Det kanske räcker med att eleverna mailar dig en fråga eller reflektion?

När sida är på plats och uppgifter utdelade är det dags för lektionen. Precis som med all lektionsplanering handlar det om att ha ett tydligt syfte med vad man vill uppnå. Det finns många olika sätt att bearbeta förberedelserna på lektionstid. Jag brukar börja med att snabbrepetera det viktigaste, har jag hunnit med att kolla igenom elevernas respons utgår jag från den. Därefter burkar jag fortsätta antingen med olika diskussionsövningar eller andra typer av samarbetsövningar för att sluta med mer konkret arbete där fokus ligger på ytterligare kunskapsinlärning och repetition.

Vad man gör på lektionstid måste få variera utifrån vad du som lärare är bekväm med. Det väsentliga är att eleverna dels får samarbeta kring innehållet i det flippade materialet och att man som lärare inte fastnar i traditionella instuderingsuppgifter. Då riskerar flippen bara att bli något man pliktskyldigt gör och då är det egentligen ingen större skillnad mot ett traditionellt upplägg.