Google docs som formativt redskap

Utifrån mitt eget arbete med en formativ arbetsprocess har jag jobbat en hel del med Google docs. Min egen uppfattning är att en av de mer centrala delarna av den processen är den ständiga återkopplingen till eleven om var den är och hur den ska ta sig vidare.

Formativ processEtt av de främsta verktygen för att få denna process att fungera är Google docs. Poängen med detta är flera. En mycket god anledning att använda det först och främst är en gratis ordbehandlare (i den mån man verkligen kan anse att Google står för gratis produkter, men det är en annan fråga). För det andra är det enkelt och smidigt på det vis att det inte kräver ett dokument som hela tiden sparas och e-postas mellan olika användare utan är ett verktyg som gör att flera användare kan använda samma dokument och som sparas i molnet och på så vis försvinner inget arbete.

Det finns också en alldeles utmärkt kommentarsfunktion i systemet som gör att det går att ge eleverna kommentarer mitt i deras arbete och utöver det en chatt som gör det möjligt att direktkommunicera. Som redskap för formativ feedback (hur sådan kan se ut tänkte jag återkomma till) tycker jag personligen Google docs är ypperligt, särskilt med tanke på att det dessutom ytterligare öppnar möjligheterna för sambedömning.

När det kommer till feedback finns det, som ett tillägg till Google docs, ytterligare en möjlighet att utvidga återkopplingen till eleven. Om Google docs öppnar möjligheten till kollaborativa elevuppgifter och ständig feedback förenklar Kaizena. I korthet är Kaizena ett verktyg för att spela in muntliga kommentarer till eleverna så att de istället för att tolka text helt enkelt får en inläst kommentar, kopplad till det dokument de arbetar i. 

 

 


Kommentarer

3 svar till ”Google docs som formativt redskap”

  1. […] Google docs som formativt redskap | Mikael Bruér. Utifrån mitt eget arbete med en formativ arbetsprocess har jag jobbat en hel del med Google docs. […]

  2. […] Google docs som formativt redskap | Mikael Bruér. Utifrån mitt eget arbete med en formativ arbetsprocess har jag jobbat en hel del med Google docs. […]

  3. […] Bildningsbyrån – Kina: Ingen lek i den kinesiska skolan. Datalogiskt Tänkande – Steg 1 – Bibblis. "Hade jag fått diagnosen tidigare hade jag varit mindre ovän med mig själv" Årstider och årstidsväxlingar – Mia Kempe. Google docs som formativt redskap. […]