Grundläggande redigering i Google sites 1.

En första guide i att redigera en google site.