Mystery Skype

Som SO-lärare har jag vid många tillfällen arbetat med att öka elevernas kunskap och förståelse för kartor, hur man hittar i kartböcker och lokaliserar olika platser. En av mina personliga favoritövningar är den som brukar kallas för Denvermetoden som är ett verktyg för systematiskt kartanalys. I korthet kan man säga att metoden går ut på att successivt avslöja olika fakta för att lyckas identifiera en specifik plats i världen.

Min förtjusning kunde knappast bli större än när jag idag sprang jag på verktyget Mystery Skype. I praktiken är Mystery Skype en slags denvermetod i realtid fast istället för lärare som ger de geografiska förutsättningarna är det en skolklass, någonstans i världen. Det kräver alltså att eleverna, bortsett från det geografiska momentet, tränar engelska och samarbete för att kunna lösa uppgiften. Dessutom kan klasserna som deltar så klart blanda in fler ämnen som de vill.

Det som behövs är en dator med webkamera, ett skypekonto och viljan. Som lärare letar man upp en annan användare och stämmer träff via Skype med en tid som passar båda. Därefter väljer man olika spelformer, som 20 frågor eller ja eller nej eller något annat spelalternativ.

https://www.youtube.com/watch?v=GZdMnkWHG7s