Screencast-o-matic

Ett mycket bra redskap för den som vill flippa sitt klassrum är Screencast-o-matic som kan användas för att spela in det du har på din skärm, oavsett om det är en bild, film eller något annat. Med Screencast-o-matic kan du dessutom ladda upp din inspelning direkt till Youtube och dina elever kan ta del av den direkt.

Videon är på engelska, men den är enkel och instruktiv.