Utvärdera mera!

Jag vill alltid utveckla mitt arbete, ibland lyckas jag till det bättre, ibland inte alls.

Det viktigaste redskapet jag har för att utveckla min egen undervisning är utvärderingen. Varje gång jag har ett prov eller större examinationsuppgift får mina elever göra en snabb utvärdering. Jag ställer alltid samma frågor:

  • Vad tyckte du om provet/uppgiften som helhet?  
  • Vilken fråga/del var enklast?
  • Vilken fråga/del var svårast?
  • Är det något som borde ändras till nästa gång? Varför? 

Eleverna börjar efter ett par år bli ganska varma i kläderna och jag upplever att jag får ärliga, och när det behövs, konkreta förslag på förbättringar. Dessutom märker jag ganska enkelt vilka grupper instruktioner eller liknande gått fram eller inte gått fram.

För att jag ska slippa papper och penna och göra det enkelt att samla in svaren använder jag Socrative (läs mer här). I detta sammanhang tycker jag det är ett perfekt redskap eftersom eleverna kan svara helt oavsett redskap. Nu har mina elever iPads och då finns Socrative som app vilket förenklar.

I slutet av varje termin gör jag en större utvärdering. Den är samma år efter år och ger mig i långt större utsträckning statistik som gör att jag kan jämföra från år till år vad som funkat,

eller inte funkat och i vilka grupper.Med kännedom om gruppen så går det att dra utvecklade slutsatser om utvärderingen görs ordentligt. Eftersom jag dessutom har en liten tendens att snöa in på statistik räknar jag ut medelvärden, medianvärden, jämförelser mellan olika år och så vidare.

För att det ska gå att använda utvärderingarna på det sätt jag vill använder jag mig av Google forms precis som jag (oftast) gör när jag gör digitala tester. I min utvärdering för terminen ställs mer djuplodande frågor, som rangordnas 1-6, och de handlar både om min praktik, hur de upplever feedback och deras egen insats. Jag tycker det är lite extra viktigt att få med det senare för att det inte bara ska landa i att läraren bär ansvaret för allt, oavsett om det är bra eller dåligt, utan att eleverna också är en del av helheten. Forms sammanställer sakerna elegant åt mig