8 tips för att undvika mina misstag!

Övergången till ett flippat lärande är svår och i många fall lång och inte okomplicerad. För vissa lärare och grupper kan det gå på ett par veckor, för andra så tar det avsevärt mycket längre tid. För vissa sker det utan friktion och i andra gnisslar det avsevärt. Några tips på vägen för att få det hela att gå enklare, eller i alla  mindre friktionsfritt, kan vara värda mycket, jag önskar att jag själv hade fått dem när jag började. Så för den som kan ha nytta av det, varsågod!

 1. 13-04-04 Eric Mazur - Flipped ClassroomSätt lärandet i centrum: Oavsett hur du flippar (eller inte flippar) måste det centrala i allt handla om lärandet. Jag har både före, och efter, flippandet försökt fokusera på att maximera lärandet och allt annat tror jag är mycket oklokt. Det är också ett av mina skäl till att jag gått över. Jag tror nämligen just att den arbetsmetoden leder til ett bättre läreande.

  Tänk på din flippade film (om du använder film) som en komprimerad genomgång. Under en normal genomgång sitter alltid någon elev och tänker på annat eller tittar ut genom fönstret. Eftersom flippen bygger på förberedelse och förförståelse så måste den innehålla det centrala i det du tänkt gå igenom. Hindra inte heller den elev som vill veta mer. Hänvisa alltid till de texter som hänger ihop med din flipp (om det nu inte är en text) och för all del; har du extramaterial så länka eller hänvisa till det också!

  Var också tydlig med att deras kunskaper kontrolleras och bedöms. Kanske inte på samma sätt som tidigare, men det är viktigt att inte släppa den biten. Några elever kommer försöka smita undan i annat fall på samma sätt som elever som tidigare smitit mycket väl kan uppleva det mer meningsfullt och bli mer engagerade av nya arbetsmetoder. Tänk tillbaka på din egen skoltid: Var du seriös när saker varken bedömdes eller kollades av?

 2. Sätt upp tydliga mål med lektionen: Det är meningslöst att göra vackra och dramatiska videor om syftet med lektionen inte är klart innan. Detta är också problemet med att långa videor från andra; det är inte säkert de överensstämmer med vad du vill uppnå. Så lånar du är det extra viktigt att försöka låna rätt. Tänk på Vad, hur och varför.Försök också skapa aktiviteter som kräver engagemang.

  Målsättningen är att ingen elev ska kunna sitta igenom en lektion overksam (lättare sagt än gjort) och att de ska vara tröttare än vad du är när lektionen är slut. Uppmuntra eleverna till att delta genom “no hands up” eller liknande.  Försök tänka igenom hur du som lärare ska övervaka klassarbetet, hur du kan underlätta samarbetet och hur du ställer frågor så att det inte blir svårt att föra diskussioner eller arbeta runt. Försök börja med slutet och flippa din egen tanke på samma sätt.

 3. Hitta responsmodell du trivs med: Det finns tusen och åter tusen olika verktyg för respons (några här och här) men det gäller att hitta det som man själv är riktigt bekväm med (och gärna som är självrättande om man jobbar med quizer). En del gillar att ha videor med frågor inbäddade, andra i slutet av dem. Gör det du tycker känns rätt.
 4. Sätt ramar för ditt medium: Både tid och innehåll bör begränsas. Några säger att videon ska vara 3-5 minuter, andra att den inte ska vara lika lång som antalet årskurser och någon säger årskursen gånger 2. Jag har inte lyckats hitta något egentligt stöd för något av påståendena och det finns sannolikt varken rätt eller i sammanhanget, även om det så klart finns en övre gräns.

  Min första video var 45 minuter. Jag tänkte att det kunde vara som en lektion. Gör inte om mitt misstag!

  Idag försöker jag göra videor så långa de behöver vara, men drar de iväg i tid försöker jag dock klippa upp dem i bitar. Använd dina egna grupper som utgångspunkt! En tumregel är med stigande ålder, längre filmer.

  Det är också en utmaning att få ihop ett bra och inspirerande innehåll. Underskatta inte betydelsen av snygga bilder, färger eller annat som piffar upp. Gillar du att vara med på bild själv så var det. Men det viktiga när det kommer till denna del är att du känner dig bekväm. Känner du dig obekväm så kommer det slå igenom rutan, oavsett om du själv syns på bild eller inte.

 5. Undvik upprepningar: Har du låtit eleverna titta på en genomgång så är det inte meningsfullt att gå igenom exakt samma sak på lektionen en gång till. Kör gärna lite frågor eller snabbrepetera, eller låt eleverna ställa frågor (bra som responsövning) men gå inte igenom samma saker en gång till. Då är tiden eleverna la på att titta på flippen bortkasatad och de kommer titta mindre intresserat nästa gång. Sätt hellre ihop knepiga uppgifter, eller jobba med peer instructions där de tvingas använda det som finns i filmen.
 6. Använd Youtube: Det finns andra videotjänster, andra sätt att förmedla flippat material. Men youtube levererar så gott som varje gång. Det är en stabil tjänst och går att använda på alla plattformar (jag känner till). Men se till att ha en reservplan. Har inte dina elever internet hemma, eller ska till fjällsemester eller liknande, är det bra att ha videor på ett USB-minne eller liknande.
 7. Hitta varierande bedömningsmetoder: Att hitta “nya” och kreativa bedömningsmetoder är ingen picknick. Samma sak gäller i detta som i allt annat. Gör det du är bekväm med och det som funkar. Det är dock klokt att fundera över om du ska göra allt som du alltid gjort. Personligen tycker jag textuppgifter där jag ger elever respons funkar bäst för att utveckla kunskaperna, men jag är knappast ett facit. Går det att hitta nya metoder så är det nog en klok idé, men med måtta.

  Samtidigt; släng inte ut barnet med badvattnet. Använd det som funkar och strunta i resten. Har du saker på en gammal spritkopia som ger fantastiska resultat är det alltid bättre än en podinspelning som inte gör det.

 8. Få med föräldrarna: För att få upplägget att fungera behöver föräldrarna vara med på tåget. Det är inte alls så enkelt eller självklart som det kan låta men det är nödvändigt för att eleverna ska acceptera upplägget. Skicka ut information om hur du jobbar, gör den tillgänglig online, uppmuntra dem att använda din blogg (om du har någon) och ställa frågor. De kommer inte inte känna igen sig, men med förvissningen att de flesta föräldrar vill samarbeta med sina barns lärare går det att få dem att sätta sig in i hur upplägget fungerar.

  Från mitt eget perspektiv har jag sett att de grupper som är svårast att nå och utveckla också är de som har föräldrar som har minst acceptans för ett annorlunda upplägg.Jag tror personligen att det centrala i att få med föräldrarna är att kunna motivera att allt handlar om att förbättra och utveckla lärandet.

Slutligen: Gör det du hinner och det du orkar. Ingen blir lyckligare av att du sliter ut dig i onödan. En lärare med kraft, ork och energi är alltid bättre än en utan, oavsett vilka arbetsmetoder hen använder.