Om

Mikael Bruér

Utbildad och legitimerad SO-lärare för högstadiet och legitimerad för gymnasiet i historia och religion.

Jag har sedan det blev praktiskt genomförbart arbetat med att försöka digitalisera den undervisning jag genomfört med målsättning att mina elever inte bara ska vara kunniga utan också bekväma med ett digitalt arbetssätt och lärande.

Jag tillhör den generation pojkar som redan i tidig skolålder spelade tv-spel. Den generation som började bygga hemsidor när modemen pep och en inte vill ha en allt för bildtung hemsida.

När jag sen blev lärare blev det fullt naturligt för mig att, i den mån det gick, försöka inkludera dator i såväl undervisning som hemarbete. Någonstans runt 2006-2007 var också läget sådant på min dåvarande arbetsplats att även barnen tog för givet att ha en dator hemma. Redan då experimenterade jag en del med olika metoder att redovisa digitalt, med mer eller mindre lyckade resultat. Ett tidigt försök med läxhjälp via MSN störtdök då eleverna inte förstod poängen med att använda sin lärare efter skolan.

Läsåret 2010-2011 undervisade jag svenska och startade upp ett bloggprojekt med mina dåvarande elever. Det togs på allvar av några, på mindre allvar av andra. Detta var dock det första gången jag på allvar ersatte papper och penna och gjorde något jag tidigare inte kunnat göra utan tillgång till datorer. Den mest långlivade av dessa bloggar levde kvar till våren 2014. Det var också i denna veva som jag skaffade min egen lärarsida och började lägga upp material till de elever som missat lektioner och liknande.

Hösten 2011 när ny läroplan sattes i sjön och skolan var i ett djupt kaotiskt tillstånd bytte jag arbetsplats till en skola med 1-1-datorer. Jag kastade mig fullt ut i projektet att bygga upp en sida som skulle fungera som resurs åt eleverna, ett upplägg som i de bästa av världar skulle kunna kallas flippat. Även detta kraschade.

Jag började återbygga hemsida och metodik under våren 2013 och upptäckte ungefär samtidigt att det fanns andra som arbetade på likartat vis och att det fanns en hel vetenskap bakom.

Det är min fasta övertygelse att en modern kunskapsskola måste anamma den tekniska utvecklingen i så stor utsträckning som det är praktiskt tillämpligt.