Om

Mikael Bruér

Jag är utbildad och legitimerad SO-lärare för högstadiet och legitimerad för gymnasiet i historia och religion och verksam som lärare mellan 2003 till 2018.

Från 2017 har jag arbetat på Malmö universitet som adjunkt inom digital provkonstruktion och från hösten 2020 är jag doktorand inom historia och historiedidaktik. 

Under min tid som lärare har jag arbetat med och utvecklat undervisning och bedömning med digitala redskap och därigenom både fått erfarenheter och utvecklat metodik. Målsättningen var en digital undervisning med elevernas lärande i centrum.

Detta togs från digital läxhjälp via chatt runt 2007, till digitala redovisningsformer, bedömningssystem och flippade klassrum till former för feedback och bedömning tills det att jag bytte klassrummet mot universitetet.

Jag har hunnit utveckla, ta nya vägar, lyckas och misslyckas på vägen. Inget har varit en rak resa.

Det arbete jag gjort har uppmärksammats och lett till medverkan i tidningar, på mässor, i antologier och som representant för Sverige i internationella sammanhang, men också böcker och läromedel.