Ett utmärkt sätt att få igång en snabb diskussion med elever är att låta dem brainstorma. Kan man dessutom koppla det till någon form av funktion där man snabbt ser resultaten brukar de tycka det är extra festligt.

Att skapa ordmoln utifrån en frågeställning kan vara en metod att få igång en diskussion på lektionen. Ett annat användningsområde kan vara att låta elever på förväg reflektera över ett ämnesinnehåll, frågeställning eller liknande för att ta upp på lektionen. Användningsområdena är sannolikt lika många som antalet tjänster, men jag tänkte bara försöka uppmärksamma er på några av de jag snubblat över:

Answergarden: Denna har på senare tid blivit min egen favorit. Mycket därför att den är snabb, enkel och anpassningsbar. Den går att ställa i olika lägen från enskilda svar för eleven till brainstorming. Den finns även som app.

Wordle: Denna tjänst skapar snygga ordmoln och kan använda länkar för att generera. Den går inte att skicka in ord i på samma sätt som Answergarden och kan inte användas som snabb feedback på samma sätt. Nackdelen är också att den kräver java vilket gör att den inte fungerar på iPad.

Worditout: Funkar nästan identiskt som Wordle. Färdiga ordmoln går dock dela vidare via alla upptänkliga sociala medier, eller ladda ner som bilder. Worditout kräver dock inte java och kan därför användas på iPad.

Vocabgrabber: Även Vocabgrabber fungerar på det vis att man får klistra in text. Fördelen med denna tjänst är att den, bortsett från att generera färgglada ord, både klarar av att analysera och sortera (engelska) begrepp.