QR-koder

I ett anfall av upptäckarlust, frustration och lättja bestämde jag mig idag för att testa QR-koder. Anledningen var egentligen att jag tröttnade på att visa elever samma sida om och om igen och skriva adress, lektionsinnehåll. Jag testade att skicka upp länkar på https://www.the-qrcode-generator.com/ och skriva ut bilden jag fick.

IMG_0068

För att vara ett första test, helt utan erfarenhet av det innan, fungerade det anmärkningsvärt smidigt. Eleverna fick ladda ner appen i-nigma reader som är gratis och finns både till iPad, iPhone och andra bärbara apparater.

Bilden satte jag upp på tavlan och eleverna fick scanna av den när de var framme vid respektive uppgift. De blev sen länkade till respektive lektionsmoment på min sida och kunde sätta igång att arbeta anpassat.

IMG_0066

Efter lite kortare undersökningar på nätet verkar det finnas en lång rad användningsområden för QR-koder i skolan. Jag har försökt sammanställa några förslag på hur man skulle kunna använda QR-koder i klassrummet.

  • Snabb info. Gör färdiga lappar, stora som små, som sitter eller ligger på bänkar. Koderna går sen att länka till youtube-klipp, websidor, artiklar etc som förberetts innan. Istället för att försöka styra med adresser som stavas fel osv.
  • När elever läser om författare så går det att göra koder om kopplas till recensioner, artiklar om författaren eller liknande. Samma sak skulle gå att göra i andra ämnen. När man läser om något i kemi skulle det gå att ha en QR-kod kopplad till video som visar experiment.
  • Inläst text. För den som har det svårt att läsa kan det skapas koder för länkar med färdiginläst text.
  • Geografiska fältstudier skulle kunna göras med hjälp av koder där man på förhand gör information som elever får ta del av vid olika platser. Det samma skulle kunna göras vid studiebesök, stadsvandringar, orientering eller andra aktiviteter där man befinner sig utanför klassrummet.
  • Det går att skapa startuppgifter. I inledningen av varje lektion får eleven scanna in en kod som leder till en första startuppgift som eleven arbetar med innan ordinarie innehåll påbörjas.
  • När man som lärare ger feedback till elever och vill visa på exempel (som sådana finns online) skulle det gå att länka till dessa, exempelvis i matematik där det finns mängder av instruktioner online.
  • I anslutning till läxförhör går det att skapa facit och liknande för att slippa skriva ut facit till varje elev.
  • Samla allt material en elev eller klass producerat, som exempelvis skrivuppgifter, bilder eller liknande på en virtuell plats och skapa en kod till denna.
  • Koppla kartor, tidslinjer, bilder eller liknande till uppgifter.

Här finns en lista på olika verktyg som går att använda med QR-koder.

Här finns en utförlig och långt längre lita på idéer kring hur QR-koderna kan användas i klassrummet.

 


Kommentarer

Ett svar till ”QR-koder”

  1. […] QR-koder | Mikael Bruér. I ett anfall av upptäckarlust, frustration och lättja bestämde jag mig idag för att testa QR-koder. […]