Draftback – en sorts plagiatkontroll

På många skolor använder man olika typer av betallösningar för plagiatkontroll. Detta är både bra och exempel som fler skolor borde följa, inte bara för kontrollfunktionens skull utan också för att det kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg när det kommer till att träna elever i att inte plagiera.

På den skola jag arbetar med saknar vi dock den typen av verktyg. Det är så klart inte aktuellt för lärare att strunta i att leta plagiat bara för att det saknas ett betalverktyg. Istället får man hitta andra vägar för att kontrollera och arbeta med detta.

Ett verktyg jag kommit att uppskatta är Draftback. Draftback är ett verktyg som kan användas till att spåra ändringar i ett google-dokument. Programmet i sig fungerar som ett google-tillägg och när det är installerat blir det en del av google docs automatiskt.

Skärmavbild 2017-03-04 kl. 18.35.51Draftback funkar enkelt på det viset att det gör det möjligt för dig att gå igenom ett dokuments historik genom att få det uppspelat framför dina ögon. På det viset går det snabbt att granska hur eleverna arbetat med en text. Om det exempelvis är så att ett helt stycke plötsligt dyker upp i en text kan man som lärare vara ganska säker på att eleven använt sig av klippa och klistra och då är det också möjligt att adressera det problemet.

Eftersom Draftback är ett tillägg till Chrome lämnas inte datan över i något annat sammanhang och det du ser i samband med detta är kopplat till google. Så länge du inte aktivt väljer att publicera datan på annat håll är det i säkert förvar på din dator (enligt tillverkaren i alla fall).

Om man ska se vidare, förbi plagiatkontrollen, så finns det ytterligare tänkbara användningsområden för Draftback.

Svensklärare borde kunna använda verktyget som ett sätt att analysera elevers skrivprocess, och framförallt diskutera elevers skrivprocess med dem i realtid.

För oss som inte arbetar med skrivprocesser kan just den biten ändå vara av intresse. För visst blir det enklare att visa eleverna hur deras förändringar bidragit till att förbättra en text, och på så vis arbeta formativt, om man samtidigt som man diskuterar texten kan visa förbättringarna.

Jag har tidigare arbetat med google-dokument i grupparbeten. Dokumentets historik är ett utmärkt verktyg att kolla vem som verkligen arbetat och med Draftback blir den funktionen förstärkt.

https://youtu.be/GYB38lcvv_E