Google docs, ordmoln och Wictionary

Ett mycket säkert tips för den som vill göra sig impopulär bland kollegor är att ge sig in i andras ämnen för att försöka sig på att ge goda råd, särskilt om man helt saknar erfarenhet. Då jag mina första 8 år som lärare undervisade i svenska tycker jag ändå att jag har lite koll på svenskämnets metodik och gör därmed också ett litet försök att tips.

Ett återkommande problem mina elever i svenska (och för all del i SO-ämnen) har och hade är torftighet i språket. Ofta blir texterna fyllda av upprepningar då bristen på inarbetade synonymer eller begreppslig förståelse i snitt är ganska låg på högstadiet. Detta var så klart något jag arbetade med på det gamla hederliga sättet; med rödpenna och synonymordlista.

Utvecklingen av digitala redskap har dock gett oss fler redskap till detta. För de lärare som använder Google docs och dess responsfunktion finns ytterligare godsaker! Tillägget Tag Cloud Generator ger möjlighet att skapa ordmoln av befintliga texter i Google docs (följ länken för att installera).

När tillägget är installerat och aktiverat är det enkelt att komma igång. Välj ett dokument i Google med text i väljer man Tag Cloud Generator i tillägssmenyn och därefter Create tag cloud.Tag Cloud Generator Då får man ett ordmoln av de ord man använder.Tag Cloud GeneratorTack och lov har jag ett mer varierat språk än merparten av mina elever och de ord jag använder mest frekvent saknar användbara synonymer eller behov att bytas ut. Men låt säga att det ord jag använt mest var smörgås. I det fallet hade det kunnat finnas flera användbara synonymer. Istället för att använda den gamla goda metoden med en synonymordlista skulle eleven istället kunna använda Wiktionary, en fri ordlista byggd på samma princip som Wikipedia. WiktionarySå gott som varje sökbart ord har också en rad synonymförslag, så också smörgås…

Med redskapen Google docsTag Cloud Generator och Wiktionary kan man alltså både uppmärksamma eleverna
om överanvända ord i texter, ge dem feedback och hjälpa dem söka upp lämpliga synonymer.
För den som är fundersam över att använda
en resurs som är användarmodererad likt Wikipedia eller Wiktionary föreslår jag att man läser Wikipedia i undervisningen där Sara Mörtsell, utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige, blir intervjuad om Wikipedia i undervisningen.